Verwerking persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan verwerken we je persoonsgegevens. We verwerken alleen persoonsgegevens via deze website als je het contactformulier invult. En dan uitsluitend de gegevens die je daarin zelf invult. 

<16 jaar

We willen geen gegevens verzamelen van mensen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker van deze website ouder is dan 16. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming.

Als je denkt dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met op via legallab@zuyd.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen we gegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen en onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

Hoe lang bewaart Zuyd Legal Lab persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou (of iemand anders) te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdracht of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail met je verzoek naar legallab@zuyd.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. We wijzen je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

 

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het