Verwerking persoonsgegevens

Zuyd Legal Lab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Zuyd Legal Lab verwerkt alleen persoonsgegevens via deze website als je het contactformulier invult. En dan enkel de gegevens die je daarin zelf invult. 

<16 jaar

Zuyd Legal Lab wil geen gegevens verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Zuyd Legal Lab kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Daarmee kunnen ze voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. .

Als je denkt dat Zuyd Legal Lab zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem contact met op via lagallab@zuyd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen we gegevens?

Zuyd Legal Lab verwerkt jouw persoonsgegevens enkel en alleen om contact met je te kunnen opnemen en zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

Hoe lang bewaart Zuyd Legal Lab persoonsgegevens?

Zuyd Legal Lab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt verstrekt. Zuyd Legal Lab deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Zuyd Legal Lab gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou (of iemand anders) te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdracht of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail met je verzoek naar lagallab@zuyd.nl.

Zuyd Legal Lab reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Zuyd Legal Lab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuyd Legal Lab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het