De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen verplicht bestuurders van verenigingen en stichtingen om sinds 1 juli 2021 een aantal zaken goed te hebben geregeld en vastgelegd. Studenten van Zuyd Legal Lab ontwikkelden daarom onder begeleiding van ervaren juristen een stappenplan. Met dit stappenplan kunnen bestuurders controleren of zij aan de verplichtingen van de WBTR voldoen en wat eventueel moet veranderen.

Ons stappenplan wordt gratis (per email) toegezonden. Wil je het stappenplan ontvangen? Stuur een mail naar legallab@zuyd.nl

Aftrap van samenwerking

Om de bestuurders van de verenigingen en stichtingen te helpen, hebben het Huis voor de Kunsten Limburghet Huis voor de Sport LimburgBurgerkracht LimburgVereniging Kleine Kernen Limburg en Speeltuinwerk Limburg de handen ineen geslagen met Zuyd Legal Lab. Het ter beschikking stellen van dit gratis stappenplan is de aftrap van een samenwerkingsverband tussen Huis voor de Kunsten Limburg en Zuyd Legal Lab. Omdat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, ontsluiten we samen kennis en kunde over juridische zaken voor de Limburgse culturele sector.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het